Psychoterapia Poznań

Syma Marta Al Azab-Malinowska

pracownia przestrzenie

Pracownia Rozwoju i Terapii Przestrzenie to miejsce spotkań, rozmów i wzajemnych inspiracji. To bezpieczne miejsce, gdzie pomogę Ci znaleźć rozwiązania. Pracownię tworzę z myślą o wszystkich tych, którzy doświadczają sytuacji trudnej bądź kryzysu, a także tych, którzy poszukują przestrzeni do rozwoju i wzbogacania swoich osobistych narracji.

o mnie

Profile image Syma Marta Al Azab-Malinowska

Jestem psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji, ukończyłam kurs zaawansowany z psychoterapii systemowej. Pracuję w nurcie terapii systemowej i w modalności konstruktywistyczno-narracyjnej. W pracy wykorzystuję również narzędzia i inspiracje z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Sięgam również do mojego wykształcenia humanistyczno-społecznego – zwłaszcza filozoficznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (grupowej i indywidualnej). Jestem członkinią Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Ukończyłam zaawansowany kurs terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, kurs terapii systemowej (terapii rodzin) w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz kurs specjalistyczny Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu organizowany przez Centrum PSR.

Jestem członkinią Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Współpracowałam m.in. z Kliniką SWPS „Jednostka. Para. Rodzina” w Poznaniu. Okazjonalnie mam przyjemność pisać dla portalu opsychologii.pl. Jestem absolwentką Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ukończyłam filozofię ogólną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pracę z rodziną).

Obecnie jestem doktorantką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Edukacyjnych Badań nad Językiem i Komunikacją Dziecka, Wydział Studiów Edukacyjnych), członkinią Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej na Wydziale Studiów Edukacyjnych. W roku 2019 zostałam powołana przez MNiSW do udziału w programie COST (w charakterze MC Substitue Cost Action 18211 „Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes”). Posiadam uprawnienia do prowadzenia mediacji.

Brałam udział w licznych szkoleniach i stażach: do najważniejszych należał staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia m.in. w Polskim Instytucie Eriksonowskim, w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii, w Instytucie Pomocy Profesjonalnej oraz w Centrum Terapii Integralnej. Brałam udział w szkoleniu personelu medycznego w zakresie psychoonkologii (organizowanym przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie), oraz w Szkole dla Rodziców i Wychowawców.

Brałam udział w wielu konferencjach oraz seminariach naukowych, publikuję teksty naukowe i popularnonaukowe.

Zobacz pełen opis

prowadzę psychoterapię

Terapia indywidualna
Indywidualną dorosłych i młodzieży
Terapia indywidualna
Par
Terapia indywidualna
Rodzin

Zapraszam również osoby LGBTQiA+ oraz tęczowe rodziny. Możemy spotkać się w ramach konsultacji (m.in. dla rodziców, wychowawców, pracowników ochrony zdrowia) czy na spotkaniach grupy terapeutyczno-rozwojowej. Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń m.in. dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, młodzieży i studentów, pracowników socjalnych i asystentów rodzin.
Przyjmuję stacjonarnie (w Poznaniu) oraz on-line

Czym się zajmuję? Prowadzę psychoterapię osób, które zmagają się z szeroko rozumianym kryzysem, zaburzeniami lękowymi, depresją i obniżonym nastrojem, zaburzeniami odżywiania czy problemami z obszaru psychosomatyki. Pracuję z osobami, które doświadczają trudnych emocji, przeżywają żałobę czy doświadczyły straty. Spotkanie może okazać się pomocne dla osób, które poszukują swojej tożsamości, drogi życiowej, są zaciekawione tym, jak funkcjonują w swojej rodzinie i bliskich relacjach.

Przyjmuję stacjonarnie (w Poznaniu) oraz on-line